XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin

Dzisiaj odbędzie się XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin. Początek obrad godz. 10.00., Dzisiaj odbędzie się XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin. Początek obrad godz. 10.00. Transmisja z przebiegu sesji Rady Miasta Podczas sesji radni zajmą się m.in. następującymi projektami uchwał: Uchwała 196/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Zimowa” w Szczecinie http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50654.asp?soid=54AEBAB9F8C14EAA839A…