Stawki za wodę i ścieki bez zmian

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie proponuje, aby stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków nie uległy zmianie., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie proponuje, aby stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków nie uległy zmianie. ZWiK Sp. z o.o. przedłożył Prezydentowi Miasta wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dni…