Odpady – nowe deklaracje opłat za odpady w 2015 r. Kto powinien złożyć?

W styczniu 2015 r. część właścicieli, wyliczający opłatę za śmieci w oparciu o ilość zużytej wody powinna złożyć nową deklarację w sprawie określenia wysokości opłaty za odbiór odpadów. Do tej pory złożono ok. 400 deklaracji., W styczniu 2015 r. część właścicieli, wyliczający opłatę za śmieci w oparciu o ilość zużytej wody powinna złożyć nową deklarację w sprawie określenia wysokości opłaty za odbiór odpadów. Do tej pory złożono ok. 400 deklaracji. Upływa właśnie okres 12 mie…