Co wynika z inwentaryzacji SPP

Zastosowanie oznakowania poziomego w całej SPP oznaczałoby likwidację ok. 1000 miejsc postojowych. Służby miejskie wymalują białe linie tylko tam, gdzie nie będzie to skutkować ograniczeniem możliwości parkowania. Gmina wystąpi do Ministerstwa Infrastruktury o doprecyzowanie przepisów w sprawie oznakowanie miejsc w strefach parkowania. Sposób pobierania opłat w SPP pozostaje bez zmian., Zastosowanie oznakowania poziomego w całej SPP oznaczałoby likwidację ok. 1000 miejsc postojowych. Służby …