Dom na start – pierwsze klucze przekazane

Dwoje usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej otrzymało z rąk prezydenta Piotra Krzystka klucze do swoich pierwszych mieszkań w ramach programu „Dom na start”., Dwoje usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej otrzymało z rąk prezydenta Piotra Krzystka klucze do swoich pierwszych mieszkań w ramach programu „Dom na start”. Podstawowym celem programu jest stworzenie warunków do uzyskania mieszkania i przystosowania się uczestników do realió…