Najbardziej obywatelski budżet w historii miasta

Na najbliższej sesji prezydent Piotr Krzystek przedstawi zmiany do budżetu Szczecina. Część z nich wynika z porozumienia z radnymi, które było wypracowywane przez ostatnie tygodnie. Wszystkie uzgodnione projekty zostały wpisane do dokumentów finansowych miasta.

– Marcowe zmiany w budżecie są początkiem realizacji porozumienia programowego dla Szczecina. Zależy mi na tym by program rozwoju miasta wypełniał potrzeby jak największej liczby mieszkańców, dlatego szeroko konsultowaliśmy program Szczecin 2020, który ma odzwierciedlenie w budżecie, realizujemy Budżet Obywatelski a także zwiększamy budżet Rad Osiedli – powiedział Piotr Krzystek, prezydent miasta. –  W najbliższych latach zrealizujemy dziesiątki inwestycji a co najcenniejsze większość Radnych jest zgodna, co do ich realizacji, udało się nam uzyskać szerokie porozumienie w tej kwestii.

W latach 2015 – 2023 na inwestycje Szczecin przeznaczy 3 499 179 686 zł, ponad 225 mln złotych w ramach tej kwoty to szacowany koszt realizacji projektów zgłoszonych przez wszystkie Kluby Radnych tej kadencji.

Poniżej lista projektów, których realizacja rozpocznie się w 2015 roku.

 • Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych
 • Program modernizacji boisk szkolnych
 • Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymińskiej i Dębogórskiej
 • Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej
 • Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny – Reja
 • Oświetlenie ul. Gen. Maczka
 • Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia przy przedszkolu
 • Remont chodnika na ul. Olkuskiej
 • Remont chodników na ul. Asnyka
 • Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku
 • Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza – Wosia)
 • Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej
 • Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego
 • Rewitalizacja zieleńca „Staw Teresy”
 • Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)
 • Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia
 • Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej
 • Zagospodarowanie skweru przy ul. Ostrawickiej i Siemiradzkiego
 • Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie
 • Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej
 • Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej
 • Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki
 • Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne
 • Program Północ. Modernizacja dróg i chodników
 • Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej
 • Zagospodarowanie terenu po boisku przy ul. Budziszyńskiej
 • Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji
 • Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych
 • Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych
 • Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych
 • Place aktywności fizycznej dla seniorów
 • Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej
 • Szczeciński Rower Miejski
 • Przebudowa ulicy Wiosennej
 • Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej
 • Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej – Ustowskiej
 • Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12
 • Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska
 • Miejsca parkingowe „Społem” Stołczyńska
 • Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników
 • Program remontów nawierzchni ulic
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)
 • Przebudowa ul. 9-Maja
 • Przebudowa ul. Kwiatowej
 • Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)
 • Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej
 • Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej
 • Modernizacja ul. Kułakowskiego
 • Modernizacja ul. Tczewskiej
 • Przebudowa ul.Złotowskiej (od ul.Dzierżonia do ul.Perlistej)
 • Zakup urządzenia drogowego
 • Modernizacja Domu Kultury Słowianin
 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków, rozbudowa systemu  kanalizacji sanitarnej- Wyspa Pucka

 

Źródło: http://um.szczecin.pl/umszczecinSwiat/chapter_59018.asp?soid=89236E3F13AA4EAC9D7EF08D33C41552