Przedłużony nabór na wolontariuszy – The Baltic Tall Ships Regatta

Rekrutacja wolontariuszy na finał regat Baltic Tall Ships Regatta 2015 cieszy się niesłabnącą popularnością. Już blisko 100 osób zadeklarowało chęć pomocy przy organizacji tego wydarzenia. Obecnie brakuje jeszcze kilku chętnych osób, do objęcia funkcji oficera łącznikowego, dlatego nabór zostaje przedłużony do 25 marca br.

Nabór na oficerów łącznikowych rozpoczął się na początku lutego br. Od tej pory, do Centrum Żeglarskiego, które jest organizatorem naborów, wpłynęło niemalże 100 zgłoszeń na oficerów łącznikowych oraz osoby obsługujące wydarzenie. Aktualnie tworzona jest już lista rezerwowa osób, które zgłaszają chęć niesienia pomocy przy obsłudze finału Regat od strony organizacyjnej. Wciąż jednak brakuje 6 chętnych do objęcia funkcji oficera łącznikowego. W związku z tym, rekrutacja została przedłużona do 25 marca 2015 r.

Każda osoba, która się zgłosi do 25 marca za pośrednictwem strony ttsr.eu ma szansę dołączyć do drużyny wspierającej finał regat BTSR – o ostatecznym przydziale decydować będą rozmowy kwalifikacyjne oraz uczestnictwo w szkoleniach realizowanych przez Centrum Żeglarskie.

Do udziału w rekrutacji, zaproszone są osoby, które:

 • w dniu złożenia deklaracji będą miały ukończony 18 rok życia,
 • posługują się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym (mile widziane są również inne języki – niemiecki, rosyjski, hiszpański),
 • są całkowicie dyspozycyjne w dniach 12 – 15 czerwca 2015 roku oraz dostępne czasowo od kwietnia do połowy czerwca 2015 r. w związku z prowadzonym cyklem szkoleniowym,
 • są otwarte na ludzi i świat,
 • będą czerpały radość i satysfakcję z wykonywanej pracy,
 • wykazują się odwagą, odpowiedzialnością, elastycznością, kreatywnością, otwartością oraz zaangażowaniem podczas wykonywania powierzonych im zadań,
 • potrafią działać pod presją czasu oraz odnaleźć się w sytuacji stresowej i konfliktowej,
 • są obdarzone wysoką kulturą osobistą,
 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia.

Rozmowy z wybranymi kandydatami odbywać się będą w dniach 28-29 marca br.

Rejestracja kandydatów odbywa się na stronie internetowej www.ttsr.eu.

Dodatkowe informacje o naborach, można uzyskać wysyłając zapytanie na jeden z poniższych adresów e-mail:

 1. z.sadlowska@centrumzeglarskie.pl,
 2. b.prell@centrumzeglarskie.pl,
 3. j.sikorski@centrumzeglarskie.pl

oraz telefonicznie pod numerem 91 461 53 91 (Zofia Sadłowska, Beata Prell).

Więcej szczegółów dostępnych jest również na stronie internetowej http://btsr2015.ttsr.eu/baltic-tall-ships-regatta-2015

Organizatorem naboru jest Centrum Żeglarskie (ul. Przestrzenna 21).