Zmiany rozkładów jazdy linii C i 77

Od 1 maja wprowadzone będą zmiany na liniach C i 77.

Zmienione będą rozkłady jazdy, czasy przejazdów pomiędzy przystankami oraz nazwy i kategorie niektórych przystanków. Zmieni się także częstotliwość kursowania linii C.

W dni soboty i dni świąteczne pomiędzy godz. 9:30 a 18 linia C będzie kursować częściej niż obecnie. Kursy będą wykonywane co 45 – 50 minut. W pozostałym okresie częstotliwość będzie wynosić 80 – 90 minut.

W dni robocze w godzinach pomiędzy szczytem porannym a popołudniowym oraz w godzinach wieczornych kursy będą wykonywane co 45 minut.

Dodatkowo w dni powszednie o godz. 4:28 będzie wykonywany dodatkowy kurs linii C na trasie: Emilii Gierczak  – Osiedle Kasztanowe. Kurs będzie wykonywany z przystanku dla linii 77 zlokalizowanego na ul. Anieli Krzywoń.

Na wniosek Rady Osiedla Kasztanowe oraz przewoźników zmieni się także czas przejazdu pomiędzy poszczególnymi przystankami dla linii C i 77 w obu kierunkach. Szczegółowe informacje na temat zmian znajdują się na stronie www.zditm.szczecin.pl w zakładce z rozkładami jazdy. Trasę pomiędzy Osiedlem Kasztanowym a Placem Rodła autobus linii C pokona w 38 min (dotychczas przejazd wynosił 40 min). W kierunku Osiedla Kasztanowego w dalszym przejazd wyniesie 40 min.

Autobus linii 77 pokona całą trasę z Osiedla Kasztanowego na Osiedle Bukowe w 38 min (dotychczas było 35 min), natomiast w kierunku przeciwnym w 40 min (dotychczas 36 min).

Jednocześnie zmianie ulegną nazwy i kategorie przystanków.

Przystanek „Załom Fabryka” otrzyma nazwę „Kablowa”. Przystanek „Załom Krzyżówka” z przystanku na żądanie zostanie przemianowany na stały, natomiast przystanek „Kniewska I” będzie przystankiem na żądanie.

Zobacz również...