Zmiana lokalizacji przystanków w Policach

Autobusy linii 101, 102, 524 i 526 jadące w kierunku Szczecina na przystanku „Police Rynek” będą zatrzymywać się w innym miejscu niż dotychczas.
Zmiany wymusza rozpoczęcie realizacji projektu „Rewitalizacja starych Polic – modernizacja polickiego rynku”. W związku z tym godzinie 23.00 w dniu 12.04.2013 r. nastąpi zmiana peronów przystankowych na przystanku „Police Rynek” dla linii autobusowych 101, 102, 524 i 526.
Zlikwidowany zostanie dotychczasowy przystanek „Police Rynek” dla autobusów linii 101, 102, 524 i 526 jadących w kierunku Szczecina. (zlokalizowany jest na ul. Grunwaldzkiej przed skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego).
Autobusy linii 101, 102, 524 i 526 jadące w kierunku Szczecina zatrzymywać się będą na zewnętrznym peronie pętli (słupek nr 54023).
Autobusy linii 524 i 526 jadące w kierunku Zajezdni Police zatrzymywać się będą na wewnętrznym peronie pętli (słupek nr 54021).
Autobusy linii 524 w kierunku Jasienicy zatrzymywać się będą na środkowym peronie pętli (słupek nr 54022).

Lokalizacja pozostałych przystanków nie zmieni się.

Zobacz również...