Otwarcie dla ruchu tramwajowego trasy w ulicach Niemierzyńskiej i Arkońskiej

W związku z otwarciem dla ruchu tramwajowego trasy w ulicach Niemierzyńskiej i Arkońskiej, w dniu 22.09.2012 r. wprowadzone zostaną następujące zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej:

 1. Przywrócone zostaje kursowanie linii 3 na trasie Las Arkoński – Pomorzany wg nowego rozkładu jazdy.
 2. Na linii 12 wprowadzona zostaje korekta powszednich rozkładów jazdy, polegająca na wydłużeniu czasu przejazdu o 1 min. w godzinach szczytu popołudniowego na odcinku Odzieżowa → Kołłątaja, analogicznie do linii 2,
 3. Likwidacji ulega zastępcza linia autobusowa 803.
 4. Autobusy linii 80 i 525 wracają na swoje podstawowe trasy. Na linii 80 wprowadza się korektę rozkładu jazdy i czasu przejazdu.
 5. Od pętli tramwajowej Las Arkoński za skrzyżowanie z ulicą Papieża Pawła VI autobusy kursują po pasie tramwajowo-autobusowym w obu kierunkach, dalej do po pasie ruchu na torowisku do przystanku „Muzeum Techniki”.
 6. Autobusy linii 80 i 525 będą dodatkowo zatrzymywać się na przystanku „Wojciechowskiego” w obu kierunkach.
 7. Przystanek „Las Arkoński” dla linii 80 zostaje przemianowany na przystanek warunkowy (na żądanie). Jednocześnie przywraca się stałą lokalizację przystanku w kierunku Osiedla Arkońskiego.
 8. Nastąpi zmiana nazwy przystanku „Niemierzyńska” na „Niemierzyńska Technopark”.
 9. Likwidacji ulegają przystanki:
  • „Tatrzańska” w kierunku Pomorzan / Osiedla Arkońskiego,
  • „Naruszewicza” w obu kierunkach.
 10.  Wprowadza się korektę przebiegu tras linii nocnych 522, 523, 530 i 532 wraz z korektą czasu przejazdu:
  • Linia 522 kursować będzie w obu kierunkach od przystanku „Kołłątaja” przez ulicę Kołłątaja do Ronda Sybiraków i dalej po swojej trasie, z pominięciem ulic Krasińskiego i Niemcewicza oraz przystanku „Krasińskiego”. Autobusy będą zatrzymywać się na przystankach „Niemcewicza” wspólnych dla linii tramwajowych 2 i 12 w obu kierunkach.
  • Linia 523 kursować będzie w obu kierunkach od przystanku „Kołłątaja” przez ulicę Kołłątaja do Ronda Sybiraków i dalej po swojej trasie, z pominięciem ulic Krasińskiego i Niemcewicza oraz przystanków „Krasińskiego” i „Niemcewicza” (w kierunku Cukrowej). Autobusy będą zatrzymywać się na przystanku „Niemcewicza” wspólnym dla linii tramwajowych 2 i 12 w kierunku Dworca Niebuszewo.
  • Linie 530 i 532 kursować będą w obu kierunkach od przystanku „Krasińskiego” przez ulicę Krasińskiego do skrzyżowania z ulicą Orzeszkowej i dalej po swojej trasie, z pominięciem ulic Niemcewicza, Kołłątaja i Orzeszkowej oraz przystanków „Niemcewicza” i „Orzeszkowej”.
 11. Na linii nocnej 532 uruchamia się dodatkowy przystanek „Wiosenna” w kierunku Osowa.
 12. Wprowadza się skomunikowanie linii 522 w kierunku Dąbia Osiedla z linią 525 w kierunku Krzekowa na przystanku „Kołłątaja” o godzinie 4:10 we wszystkie noce. Maksymalny czas oczekiwania autobusu linii 525 wynosi 2 minuty.

Zobacz również...