Koniec prac na Bramie Portowej

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie informuje:

w związku z zakończeniem przebudowy placu Brama Portowa, w dniu 01.08.2012 r. wprowadzone zostaną następujące zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej: (więcej w rozwinięciu)

 1. Przywrócone zostaje kursowanie linii 1 na trasie Głębokie / Zajezdnia Pogodno – Potulicka wg stałego, letniego rozkładu jazdy.
 2. Linia 3 będzie kursować na trasie Dworzec Niebuszewo – Nowa – Pomorzany wg rozkładu jazdy obowiązującego przed rozpoczęciem etapu 3 przebudowy.
 3. Na linii 8 następuje zmiana rozkładu jazdy. Wybrane kursy realizowane będą na skróconej trasie do Dworcowej.
 4. Przywrócone zostaje kursowanie linii 9 na trasie Głębokie – Potulicka wg stałego, letniego rozkładu jazdy.
 5. Na linii 12 – kurs wykonywany w rozkładzie powszednim letnim z Dworca Niebuszewo o godz. 17:03 jako linia 8 zostaje opóźniony o 3 min. i realizowany będzie do Dworcowej.
 6. Na liniach 5 i 7 na pętli Krzekowo wprowadza się skomunikowanie z autobusami linii 74 z Bezrzecza. Aby umożliwić przesiadkę, tramwaje będą oczekiwać na pasażerów, z tym, że opóźnienie z tego tytułu nie może być większe niż 1 minuta.
 7. Likwiduje się funkcjonowanie zastępczej linii autobusowej 801.
 8. Do odwołania zawiesza się funkcjonowanie przystanku „Niepodległości” dla linii A, B, C, D, G, 522, 529, 531 i 532.
 9. Autobusy linii A, B, C, 522, 531 i 532 (oraz D i G – od 3.09) w kierunku placu Rodła zatrzymywać się będą na przystanku „Brama Portowa” na peronie wspólnym z linią 2 (nr 10821).
 10. Autobusy linii nocnej 529:
  • w kierunku Placu Rodła będą zatrzymywać się na przystanku „Brama Portowa” zlokalizowanym obok KFC (nr 10814),
  • w kierunku Głębokiego będą zatrzymywać się na przystanku „Brama Portowa” wspólnym z liniami 1 i 3 (nr 10812). Przystanek tymczasowy nr 10833 przy dawnym domu towarowym ulega likwidacji.
 11. Przywraca się lokalizację przystanku „Brama Portowa” (nr 10823) na ul. Wyszyńskiego za skrzyżowaniem. Przystanek będzie obowiązywać dla linii 521, 527, 528 w miejsce przystanku przed skrzyżowaniem (nr 10841), a dodatkowo dla linii 61, 61BIS (tylko trasa wydłużona do Wyszyńskiego), 75, 81 w kierunku Wyszyńskiego.
 12. Dla linii 521, 527, 528 w kierunku Dworca Głównego uruchamia się dodatkowo przystanek „Plac Zwycięstwa” (wspólny z liniami 61, 75 i 81).
 13. Następujące przystanki zespołu „Brama Portowa” otrzymują status podwójnych:
  • 10821 (przystanek linii 2, pospiesznych i nocnych w kierunku pl. Rodła),
  • 10822 (przystanek linii 7 i 8 w kierunku pl. Kościuszki) – tylko dla pociągów o łącznej długości do 56 m, np. 2 podwójnych 105N,
  • 10843 (przystanek linii 7 i 8 w kierunku Wyszyńskiego),
 14. co oznacza że kolejny pojazd stojący na peronie nie zatrzymuje się na nim ponownie.

Zobacz również:

Zobacz również...