Kładki na ul. Gdańskiej – stan na 01.06.2012r.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, iż Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję dopuszczającą do użytkowania kładki w ciągu ul. Gdańskiej.

Wobec powyższego od dnia 02.06. , od godzin rannych wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna, przy dotychczasowych przejściach zamontowane zostaną bariery, a ruch pieszych odbywać się będzie kładkami.

 

Zobacz również...