Kładki na ul. Gdańskiej 13-15.04.2012r

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, iż od 13.04., od godz. 22.00 do dnia 15.04., do godz. 22.00 wyłączone z ruchu zostaną dwa pasy ruchu ulicy Gdańskiej (na wysokości Basenu Górniczego) na nitce wjazdowej do miasta.
Przedmiotowe zajęcie związane jest z budową kanalizacji deszczowej.
Ruch pojazdów zostanie utrzymany i będzie się odbywał jednym pasem ruchu.

Zobacz również...