Zmiana czasu w komunikacji miejskiej w Szczecinie

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2009 – 2011, w dniu 30 października 2011 r. następuje odwołanie czasu letniego.

W związku z powyższym wprowadzenie czasu środkowoeuropejskiego w nocy 29.10. na 30.10. (polegające na cofnięciu wskazówek zegara z godziny 3.00 na 2.00) spowoduje, iż linie autobusowe nocne 525, 527 i 530 będą kursowały według specjalnego rozkładu jazdy.

Na ww liniach będą powtarzane kursy.

Na linii 525 powtórzony zostanie kurs o godz. 2.30 z przystanku Wiszesława, na linii 527 o godz. 2.10 z przystanku Dworzec Główny i na linii 530 o godz. 2.20 z przystanku pl. Rodła. Linie, o których mowa wykonają kurs zarówno według czasu letniego jak i zimowego.

Szczegółowe informacje dot. kursowania komunikacji miejskiej dostępne pod całodobowym nr tel. Centrali Ruchu ZDiTM 91 48 00 403.

 

Zobacz również...