Przypomnienie o zmianach na liniach w związku z przebudową torów w al. Niepodległości

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przypomina, iż w związku z przebudową torów w al. Niepodległości, do czasu wybudowania przystanków tramwajowych na Bramie Portowej, linia tramwajowa nr 2 nadal zostaje zawieszona.

Linia 1 kursuje  na trasie Głębokie – Plac Rodła – Dworzec Niebuszewo wg

specjalnego rozkładu jazdy, ze zwiększeniem częstotliwości do 12-minutowej w godzinach

pozaszczytowych.

Linia 3 kursuje  na trasie Pomorzany (peron linii 6) – Nowa – Brama Portowa – Plac

Kościuszki – Pomorzany (peron linii 11) wg specjalnego rozkładu jazdy. Dla rozróżnienia

kierunków, na wyświetlaczach oraz na pętli Pomorzany linia jest oznakowana:

  • 3P – kurs z Pomorzan przez al. Piastów,
  • 3L – kurs z Pomorzan przez ul. Kolumba.

Na linii 7 w dni powszednie zostały przesunięte kursy wykonywane taborem niskopodłogowym:

  • z Krzekowa z godz. 18:28 na 18:40,
  • z Basenu Górniczego z godz. 18:37 na 18:25.

Nie jest wykonywany kurs z Basenu Górniczego do Zajezdni Pogodno o godz. 19:16.

Linia 8 kursuje wg specjalnego rozkładu jazdy. Kursy dojazdowe i zjazdowe w relacji

Zajezdnia Golęcin <> Basen Górniczy i Dworcowa > Zajezdnia Golęcin wykonywane są

objazdem przez pl. Rodła – al. Wojska Polskiego – Wawrzyniaka – Bohaterów Warszawy –

Krzywoustego.

Na linii 9 w dni powszednie nie są  wykonywane kursy z Potulickiej do Zajezdni Pogodno o

godz. 19:27 i 19:41,

Nie obowiązują skomunikowania linii 9 z Głębokiego na linię 1 z Zajezdni Pogodno.

Na linii 12 w dni powszednie:

– nie są wykonywane kursy z Pomorzan do Zajezdni Pogodno o godz. 8:06 i 8:18,

– w miejsce kursu z oznakowaniem linii 8BIS o godz. 17:06 z Dworca Niebuszewo do

Dworcowej wykonywany jest kurs z oznakowaniem linii 8, trasą Dworzec

Niebuszewo – pl. Rodła – al. Wojska Polskiego – Wawrzyniaka – Bohaterów Warszawy

– Krzywoustego – Basen Górniczy,

– w miejsce kursu z oznakowaniem linii 2 o godz. 17:18 z Dworca Niebuszewo do Basenu

Górniczego wykonywany jest kurs z oznakowaniem linii 7, trasą Dworzec

Niebuszewo – pl. Rodła – Piastów – Jagiellońska – Krzekowo,

Kursy dojazdowe w relacji Zajezdnia Golęcin – Dworzec Niebuszewo wykonywane są

objazdem przez Matejki – pl. Rodła – al. Wojska Polskiego – Wawrzyniaka – Bohaterów

Warszawy – Jagiellońską.

W zastępstwie linii tramwajowych, kursujących zmienionymi trasami, w dalszym ciągu funkcjonuje zastępcza linia autobusowa 823 na trasie Plac Rodła – al. Wyzwolenia – al. Niepodległości – Dworcowa – Nowa – Kolumba – Dworzec Główny, kursująca z

częstotliwością:

  • co 6 min. w godzinach 6-18 w dni powszednie, 9-18 w soboty, 11-18 w dni świąteczne,
  • co 7-8 min. do godz. 6 w dni powszednie,
  • co 10 min. w pozostałych godzinach.

Na linii obowiązują przystanki:

– Plac Rodła „LOT”

– Plac śołnierza Polskiego – nocny,

– Brama Portowa – nocny,

– Plac Tobrucki – tramwajowy,

– Dworzec Główny (przelotowy linii 61, 75),

– Dworzec Główny – tramwajowy,

– Plac Tobrucki – tramwajowy,

– Brama Portowa – tymczasowy zlokalizowany w al. Niepodległości za skrzyŜowaniem z

ul. Dworcową,

– Brama Portowa (KFC),

– Plac śołnierza Polskiego – nocny,

– Plac Rodła – nocny linii 522, 529, 531, 532,

– Plac Rodła „LOT.

 

W związku z zmianą trasy w kursowaniu tramwajów linii nr 1 i 3 oraz zawieszeniem kursowania linii tramwajowej nr 2, pasażerowie którzy mają wystawione bilety okresowe:

na linię nr 1 uprawnieni są do przejazdu po starej trasie linii nr 1 , nową trasą linii nr 1 oraz linią nr 9

na linię nr 2 uprawnieni są do przejazdu wszystkimi liniami zwykłymi po trasie linii nr 2 oraz liniami tramwajowymi: 7, 8, 11, 12 na trasie: Brama Portowa – Pl. Kościuszki – Pl. Rodła.

na linię nr 3 uprawnieni są do przejazdu wszystkimi liniami zwykłymi po starej trasie linii

tramwajowej nr 3 , nową trasą linii nr 3, komunikacją zastępczą po trasie linii nr 3 oraz liniami nr 11 i nr 12 na trasie: Pl. Rodła -Pomorzany.

Zobacz również...