Konferencja o polityce promowania roweru, a w szczególności roweru jako codziennego środka transportu we Francji od 1996 roku

Urząd Miasta Szczecin wraz z Francuską Federacją Rowerzystów (FUB) zaprasza na warsztaty pn. „Konferencja o polityce promowania roweru, a w szczególności roweru jako codziennego środka transportu we Francji od  1996”

Konferencja odbędzie się w dniu 1 lipca 2011 r. o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin.
Warsztaty dotyczą rozwoju popularyzacji roweru jako środka transportu we Francji i w Polsce, ich celem jest propagowanie francuskich dobrych praktyk rowerowych oraz globalnie zrównoważonego transportu.

Hasłem przewodnim warsztatów jest Vélorution czyli wszystko o francuskiej rewolucji rowerowej. Jako jeden z bloków tematycznych spotkania zaplanowano dyskusję uczestników m.in. o planowaniu przestrzennym miasta w aspekcie ograniczenia indywidualnego ruchu samochodowego w centrum i skoncentrowania się na promowaniu transportu zbiorowego, pieszego i rowerowego.

Zapraszamy – wstęp wolny

PROGRAM WARSZTATÓW

 

I. 1000 – 1015 Powitanie gości

Mariusz Kądziołka – Z-ca Prezydenta Miasta Szczecin

II. 1015 – 1130 I część konferencji

1015 – 1030 Rozwój dróg rowerowych w Szczecinie

Jakub Kujath – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

1030 – 1100 Rower = przyjazna przestrzeń publiczna

Olivier Schneider – Członek Zarządu Francuskiej Federacji Rowerzystów (FUB)

 

1100 – 1130 Miejskie wypożyczalnie rowerów – korzyści a koszty

Olivier Schneider – Członek Zarządu FUB

 

III. 1130 – 1145 Przerwa kawowa

IV. 1145 – 1315 II część konferencji

 

1145 – 1215 Pułapki wynikające z pokusy ciągłej rozbudowy infrastruktury

(zgubne błędne kolo i suburbanizacja oraz lepsze dzielenie przestrzeni publicznej)

Olivier Schneider – Członek Zarządu FUB

 

1215 – 1245 Uspokojenie ruchu to korzyść dla Mieszkańców

(jak planować uspokajanie ruchu w dużych i średnich miastach)

Olivier Schneider – Członek Zarządu FUB

 

1245 – 1315 Udział różnych grup w planowaniu przestrzennym miasta

(jak zażegnać konflikt mieszkańcy – planiści a zarządzanie ruchem)

Olivier Schneider – Członek Zarządu FUB

 

V. 1315 – 1345 Lunch

VI. 1345 – 1415 Dyskusja uczestników warsztatów

VII. 1415 Zakończenie warsztatów

VIII. 1800 – 1930 Kawiarenka Rowerowa pt. Francuska rewolucja
–  siedziba SRS ul. Dworcowa 19/205 Szczecin