Kolejne informacje dotyczące kładek na ulicy Gdańskiej

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, iż w związku  budową kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej, od dnia 20.06. do dnia 26.06. (włącznie) wyłączony z ruchu zostanie lewy pas ruchu (pas ruchu znajdujący się  przy torowisku tramwajowym) ul. Gdańskiej (nitka wyjazdowa z miasta), znajdujący się w rejonie ul. Merkatora oraz pas wyjazdowy z Portu tj. pas włączeniowy w ul. Gdańską (w kierunku centrum miasta). Wyłączenie pasów ruchu będzie miało miejsce poza godzinami szczytu komunikacyjnego. Od godz. 14.00 do godz. 18.00, od poniedziałku do piątku pas ruchu będzie udostępniony dla ruchu. Podczas weekendu pas ruchu będzie wyłączony z ruchu przez cała dobę.

Jednocześnie informujemy, iż wyłączenia  obu pasów ruchu, o których mowa wyżej będą miały miejsce  tylko na czas niezbędny do prowadzenia robót. W zależności od przebiegu prac może wystąpić sytuacja, że przedmiotowe pasy ruchu będą udostępniane dla ruchu również poza godzinami szczytu komunikacyjnego.

 

Zobacz również...