Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Puchar w klasie Laser 4,7

Regaty zostaną rozegrane na Jeziorze Dąbskim w dniach 03 – 05 czerwca 2011 roku. Bazą regat jest przystań Centrum Żeglarskiego w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 21 (dawniej Pałac Młodzieży). Biuro regat będzie znajdować się w Centrum Żeglarskim w Nowym Hangarze.

Zasady rozegrania regat:
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2009-2012, przepisami klasowymi i instrukcją żeglugi. Klasyfikacja będzie prowadzona w grupach Laser 4,7 dziewcząt; Laser 4,9 chłopców; Laser 4,7 open. Dla ważności regat wymagane jest rozegranie minimum 3 wyścigów.

Zgłoszenia do regat:
a. Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w dniu 02.06.2011 r. w godz. 17.00 – 20.00 oraz 03.06.2011 r. w godz. 8.00 – 10.00.
b. Procedura zgłoszeniowa:
Przy zgłoszeniu powinny być przedstawione dokumenty: certyfikat pomiarowy jachtu, licencja sportowa zawodnika PZŻ, aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie OC.
c. Wpisowe do regat wynosi 60,- zł.

Program regat:
Czwartek – 02.06.2011
17.00 -20.00 – rejestracja zgłoszeń
Piątek – 03.06.2011
08.00 -10.00 – rejestracja zgłoszeń
11.00 – Ceremonia otwarcia regat
12.00 – wyścigi (3 biegi)
Sobota – 04.06.2011
10.00 – wyścigi (4 biegi)
Niedziela – 05.06.2011
10.00 – wyścigi (2 biegi)
15.00 – Zakończenie regat

Instrukcja żeglugi:
Instrukcja żeglugi będzie przekazywana po zakończeniu procedury zgłoszeniowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Zasady punktacji i nagrody:
Punktacja będzie prowadzona zgodnie z systemem „małych punktów” zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa Dodatek A.
Za zajęcie miejsc I – III w poszczególnych grupach zawodnicy otrzymują puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy i nagrody pamiątkowe.

Zastrzeżenie odpowiedzialności:
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody przez siebie niezawinione. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.

Organizator regat:
Organizatorem regat jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w Szczecinie, 72-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 21, tel. 914600844, biuro@centrumzeglarskie.pl, www.centrumzeglarskie.pl
Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Szczecinie, Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.

 

Zobacz również...