Straż pożarna w Szczecinie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ma swoją siedzibę przy ulicy Grodzkiej 1/5 w Szczecinie. Pod jej ochroną znajduje się teren miasta Szczecin. Aby ułatwić ochronę ustanowione zostały Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze, które mają wydzielone obszary działania.

  1. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 z siedzibą przy ul. Grodzkiej 1/5
  2. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 z siedzibą przy ul. Struga 10a
  3. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 3 z siedzibą przy ul. Klonowica 4
  4. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 4 z siedzibą przy ul. Nad Odrą 33
  5. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 5 z siedzibą przy ul. Firlika 9/14

Stan na 19.06.2014 r. Informacje pochodzą z portalu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie: www.straz.szczecin.pl

Zobacz również: