SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O. O.

SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O. O.

Police, ul. Fabryczna 21,

SPPKcentrala – tel. 91 4201572, tel./fax 91 4201570
kierownik Działu Przewozów – tel. 91 4201566
dyspozytor – tel. 91 4201572

Zobacz również: