Komenda Miejska Policji w Szczecinie

W Szczecinie znajduje się Komenda Miejska Policji. Ponadto na terenie miasta Szczecin jest 5 komisariatów (kliknij w nazwę komisariatu po więcej informacji):

Dane kontaktowe Komendy Miejskiej Policji:

74-105 Szczecin ul. Kaszubska 35

Dyżurny jednostki: tel.: 91 8219 001

 

Stan na dzień 19.06.2014 r.

Strona przygotowana na podstawie Portalu Internetowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie: www.kmp.szczecin.pl

Zobacz również: