Stare Miasto

Zabytki znajdujące się w granicach osiedla Stare Miasto:

 • Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
 • kościół św. apostołów Piotra i Pawła
 • Wały Chrobrego – zespół tarasów widokowych (ul. Admiralska, Komandorska, Jana z Kolna, Komandorska, Małopolska, Wawelska, Wały Chrobrego)
 • poczta (zespół) przy ul. Dworcowej 20 (a, b, c),
 • biblioteka (zespół) przy ul. Dworcowej 8,
 • zespół budynków straży pożarnej przy ul. Grodzkiej 1, 3, 5 ,
 • budynek przy ul. Grodzkiej 9 (Bank Pekao SA) ,
 • Brama Królewska (Hołdu Pruskiego) na Placu Hołdu Pruskiego,
 • Zamek Książąt Pomorskich (ul. Korsarzy 34, ul. Kuśnierska 9)
 • kamienica Loitzów, obecnie szkoła (ul. Kurkowa 1),
 • spichlerze z oficyną przy ul. Kurkowej 2,3 ,
 • kamienica przy ul. Kuśnierskiej 12 ,
 • szkoła z przedogródkami przy ul. Małopolskiej 22 ,
 • zespół budynków Komendy Wojewódzkiej Policji (ul. Małopolska 47) wraz z przedogródkiem od strony ul. Starzyńskiego ,
 • Krużganek Mariacki (relikt kościoła mariackiego) (ul. Mariacka 24) ,
 • domek profesorski przy ul. Mariackiej 26,
 • szkoła, dawniej Gimnazjum Mariackie (Plac Mariacki 1) ,
 • ratusz staromiejski, obecnie muzeum (ul. Mściwoja 8),
 • Pałac pod Globusem, obecnie szkoła przy Placu Orła Białego 2,
 • pałac, obecnie bank przy Placu Orła Białego 3,
 • bank przy Placu Orła Białego 5 ,
 • kawiarnia parkowa, obecnie Park Hotel (ul. Plantowa 1)
 • Książnica pomorska ul. Podgórna 15-16,
 • kamienica przy ul. Podgórnej 62 ,
 • budynek rektoratu PUM (Daw. PAM) ul. Rybacka 1),
 • stajnia zamkowa, obecnie Uniwersytet Szczeciński (ul. Rycerska 3),
 • relikty średniowiecznych piwnic (ul. Sienna 5a),
 • Pałac pod Głowami, obecnie muzeum (ul. Staromłyńska 1),
 • Pałac Klasycystyczny, obecnie szkoła muzyczna (ul. Staromłyńska 13),
 • Pałac Sejmu Stanów Pomorskich, obecnie Muzeum Narodowe (ul. Staromłyńska 27),
 • kamienica, obecnie bursa (ul. Starzyńskiego 5) ,
 • kościół Św. Jana Ewangelisty (ul. Św. Ducha),
 • budynek dawnej drukarni (ul. Św. Ducha 1) ,
 • dawna elektrownia (ul. Św. Ducha 4) ,
 • relikty średniowiecznego miejskiego muru obronnego z basztą „Wittkop” (ul. Św. Ducha 5, 5a, 5b) ,
 • gmach Wyższej Szkoły Morskiej (ul. Wały Chrobrego 1,2),
 • Muzeum Morskie (ul. Wały Chrobrego 3),
 • gmach Urzędu Wojewódzkiego (ul. Wały Chrobrego 4) ,
 • Bazylika Archikatedralna na pl. Orła Białego
 • plebania przy kościele św. Jakuba (ul. Wyszyńskiego 19) ,
 • pałac pod Głowami przy Placu Żołnierza Polskiego 2,
 • domki profesorskie (Plac Żołnierza Polskiego 6-11),
 • restauracja przy al. Niepodległości 30,
 • Baszta Siedmiu Płaszczy przy ul. Panieńskiej,
 • kamienica (ob. bursa) przy ul. Zygmunta Starego 1 ,

Zobacz również: