Śródmieście Zachód

Zabytki znajdujące się w granicach osiedla Śródmieście Zachód:

  • budynek dawnego kina „Kosmos” przy alei Wojska Polskiego 8 ,
  • daw. Państwowy Urząd Repatriacyjny Punkt Etapowy nr 2 (ul. Jagiellońska 65)

Zobacz również: