Drzetowo – Grabowo

Zabytki znajdujące się w granicach osiedla Drzetowo-Grabowo:

  • dom z ogrodem (ob. Sanepid) przy ul. Dubois 6 ,
  • zespół bud. straży pożarnej przy ul. Firlika 9-14 ,
  • kościół św. Stanisława Kostki przy Placu Matki Teresy z Kalkuty,
  • dawny dom ogrodnika przy ul. Storrady-Świętosławy 2 ,
  • dawna elektrownia przy ul. Storrady-Świętosławy 3 ,
  • dawna loża masońska obecnie teatr przy ul. Swarożyca 5 ,

Zobacz również: