Wieża Bismarcka

Wieża gocławska (Bismarcka) została zbudowana wg. projektu Wilhelma Kreisa, dekorację rzeźbiarską zaprojektował profesor Hosaeus z Düsseldorfu, który był autorem m.in. wystroju obecnego budynku Urzędu Miejskiego oraz rzeźby chłopca z harmonią, usytuowanej na tyłach gmachu.

Hosaeus specjalizował się w projektach monumentalnych budynków pomnikowych poświęconych wybitnym postaciom lub ważnym wydarzeniom politycznym. Wieża Bismarcka powstawała w 2 etapach. Jej budowa rozpoczęła się w 1914r., ale pierwsza wojna światowa spowodowała przerwanie prac, które ukończono dopiero w 1921r. Wieża została wzniesiona na szczycie wzgórza w leśnym otoczeniu. Jako materiału użyto betonu i piaskowca.

Elewację wykończono nieobrobionymi ciosami kamienia. Budowlę zrealizowano na planie koła w formie dwuczonowego cylindra przykrytego kopułą. Na poziomie pierwszej kondygnacji powstała galeria widokowa. Przypory zwieńczono cesarskimi orłami. W wieży pierwotnie znajdowało się popiersie kanclerza Bicmarcka. Była ona wzniesiona z przeznaczeniem na obiekt rekreacyjno-widokowy.

Znajdowała się tu kawiarnia „Weinberg”. Zagospodarowano również teren wzgórza, na którym wytyczono sieć alejek spacerowych. Piękny krajobraz oraz kawiarenka u stóp wzgórza sprwiały, że teren ten należał do ulubionych miejsc wypoczynku mieszkańców Szczecina.