Pałac pod Globusem

Pałac pod Globusem to gmach przy placu Orła Białego 4. Został on zbudowany w latach 1890-91 po rozbiórce Pałacu Grumbkowa. Zaprojektowany został przez Berlińskiego architekta F. Wichardsa dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego „National” (Allgemeine Versicherungs – Aktien Gesellschaft „National”). Obecnie znajduje się tam Liceum Medyczne. Budynek jest neobarokowy, o fasadzie pokrytej w dolnej części kamienną rustyką, a w górnej jasną klinkierową licówką. Frontowy ryzalit podzielony jest pilastrami w wielkim porządku, dźwigającymi trójkątny tympanon, zdobiony płaskorzeźbą. Zwieńczeniem budowli jest globus, od którego pochodzi nazwa.

Pałac Grumbkowa był siedzibą Naczelnego Prezydenta Prowincji Pomorskiej Filipa Ottona von Grumbkowa. Znajdował się przy plcu Orła Białego (dawny Rynek Koński) na miejscu obecnego Pałacu pod Globusem. Był budowany w latach 1724-25 przzez P. de Montarques, przy współpracy (lun wg. projektu) Filipa Gerlacha, czefa cywilnej służby budowlanej Prus. Budynek udekorował Johann Goerga Glume. W 1759r. w Pałacu Grumbkowa urodziła się księżniczka Zofia Dorota von Würtenberg, późniejsza caryca Maria Fiodorowna (żona Pawła I). W 1782r. pałac zakupił szczeciński kupiec Fryderyk Wietzlow. Aż do 1890r., czyli rozbiórki budynku, należał do spadkobierców Wietzlowa. Pałac ten był budowlą barokową o reprezentacyjnej fasadzie z osiowo usytuowanym ryzalitem podzielonym pilastrami w wielkim porządku. Około 1800r. był przebudowany w formach empirowych (bogaty detal). Za pałacem, od strony ul. Tkackiej, położony był ogród.