Kościół św. Wojciecha

Kościół św. Wojciecha to neogotycki kościół halowy wybudowany w latach 1906-1909 według projektu architekta Jürgena Krögera. Pełni obecnie funkcję rzymskokatolickiego kościoła garnizonowego diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Zbudowany jest z cegły, w elewacji posiada masywną, asymetrycznie ustawioną wieżę wysokości 65,5 m. Styl budowli jest eklektyczny – w większości neogotyk, ale pojawiają się też motywy neoromańskie, zwłaszcza w dekoracji. Długość budynku wynosi 35 m., szerokość – 23 m, wysokość hali – 17 m.

Kościół przed wojną należał do parafii ewangelickiej i nosił nazwę Bugenhagenkirche – na cześć Jana Bugenhagena, ojca Reformacji na ziemiach Pomorza. W czasie II wojny światowej budynek kościoła ucierpiał podczas nalotów alianckich, lecz szybko podjęto decyzję o odbudowie – w 1948 kościół został poświęcony i przejęty przez parafię rzymskokatolicką.

Wewnątrz znajduje się m.in. kamienny ołtarz i ambona oraz 16-głosowe organy wykonane przez mistrza Brandta z Wałcza.