Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Budowę kościoła rozpoczęto w 1913r. na terenie byłego cmentarza wojskowego. Wstrzymano ją podczas I Wony Światowej, a następnie dokończono w 1919r. Jest jedną z pierwszych w Szczecinie budowli sakralnych zaprojektowanych w formie modernistycznej i całkowicie w konstrukcji betonowej.Sama budowla jest masywna, ciężka, z dachami przypominającymi żołnierskie hełmy i dekoracją szczytu północnego w postaci tarcz. Wnetrze świątyni składa się z nawy głównej przykrytej stropem kasetonowym, oraz szeregu wąskich naw bocznych, poprzedzonych, półkolistymi arkadami wspartymi na filarach i słupach. Przyk

ryto je sklepieniami kolebkowymi. Część prezbiterialną w kaształcie prostokątnej apsydy umieszczono po stronie północnej, w przybudówce z dwoma anesami; przy ścianie południowej usytuowano emporę organową. Z pierwotnego wyposażenia kościoła prztrwała empora, koplet ławek iświecznik paschalny. Znajdujący się w apsydzie neogotycki ołtarz z początku XX wieku został ustawiony po 1945r., gdy kościół został przejęty przez parafię rzymsko-katolicką, a pochodzi z kościoła pw.św. Jana Chrzciciela.