Budynek dworca Szczecin niebuszewo

Szczecin Niebuszewo to dworzec kolejowy położony przy ul. Elizy Orzeszkowej 28a w centrum Niebuszewa. Znajduje się na nieczynnej linii do Trzebieży. Przy stacji znajduje się nastawnia „SN”.

Obecny budynek dworca został zbudowany ok. 1927 r. Linia kolejowa dzieli Niebuszewo pomiędzy dwie dzielnice: Śródmieście (część południowa) i Północ (część północna). Do 1998 r. zaczynało stąd trasę wiele pociągów osobowych i pospiesznych. Po zamknięciu linii w kierunku Polic dla ruchu pasażerskiego, pełni tylko funkcję dworca towarowego. Z Niebuszewa prowadzi także bocznica do stacji Szczecin Grabowo. Najbliższy przystanek ZDiTM to „Dworzec Niebuszewo”.

Zespół budynków dworca wraz z placem przydworcowym został wpisany do rejestru zabytków. Szczecin Grabowo

Stacja towarowa zlokalizowana przy ul. Stalmacha w północnej części Grabowa. Obsługuje bocznicę stacji Szczecin Niebuszewo do Stoczni Szczecińskiej. Najbliższy przystanek ZDiTM „Lubeckiego”.