Brama Królewska

Brama Królewska (Königstor).

Brama Królewska w Szczecinie to jedna z licznych pozostałości szczecińskich fortyfikacji miejskich. Powstała podczas pruskiej modernizacji twierdzy w pierwszej połowie XVIII wieku, według projektu G. C. Walravego. Zachowana do dziś, bogato zdobiona przez rzeźbiarza B. Damarta. Brama Królewska (do 1806 r. zwana Bramą Anklamską) położona jest na placu Hołdu Pruskiego u wylotu ul. Mariackiej. Zbudowana została w latach 1725 – 1728. Elewacja zewnętrzna pochodzi z roku 1726, a wewnętrzna z 1728r.  Obie elewacje zostały zwieńczone attyką i plastycznymi trofeami, a następnie ozdobione reliefami z motywem pa-noplii. W attyce od strony przedpola znajdują się postacie odpoczywających Marsa i Herkulesa, w zwieńczeniu elewacji wewnętrznej dostrzec można insygnia królewskie – koronę, berło i miecz. Kamienne szczyty Bramy Królewskiej w Szczecinie zdemontowano podczas drugiej wojny światowej, by ponownie je zamontować pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku – w roku 1957. W latach 1992-1995 Brama Królewska poddana została remontowi.