Kategoria: Sesje Rady Miasta

Porządek obrad VI sesji zwyczajnej Rady Miasta Szczecin VI Kadencji

Porządek obrad VI sesji zwyczajnej Rady Miasta Szczecin VI Kadencji

Na najbliższej Sesji Rady Miasta Szczecin (28.03) radni będą rozpatrywać wnioski m.in. w sprawach: stawek czynszu za najem komunalnych lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin, „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok”, wyboru przedstawiciela Gminy...

Zapowiedź V Sesji Rady Miasta Szczecin VI Kadencji

Zapowiedź V Sesji Rady Miasta Szczecin VI Kadencji

W dniu dzisiejszym od godziny 11 nasi radni będą rozpatrywać szereg projektów uchwał dotyczących zmian „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. Ponadto będzie poruszana tematyka kultury.