Kategoria: Pozostałe

Przetarg na dokończenie Arkonki

Przetarg na dokończenie Arkonki

Arkonka ma być ukończona w 90 dni po przekazaniu placu budowy. W tym czasie nowy wykonawca będzie musiał dokończyć rozpoczęte prace oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu. Przetarg został ogłoszony., Arkonka ma być ukończona w 90 dni po przekazaniu placu budowy. W tym czasie nowy wykonawca będzie musiał dokończyć rozpoczęte prace oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu. Przetarg został ogłoszony. Prace nad ogłoszeniem przetargu trwały od końca października. W tym czasie nal…

Budowa osiedla socjalnego w gminie Dobra Szczecińska – oświadczenie

Budowa osiedla socjalnego w gminie Dobra Szczecińska – oświadczenie

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat planowanej budowy osiedla socjalnego w Gminie Dobra Szczecińska, Urząd Miasta w Szczecinie oświadcza, że:, W związku z pojawiającymi się informacjami na temat planowanej budowy osiedla socjalnego w Gminie Dobra Szczecińska, Urząd Miasta w Szczecinie oświadcza, że: Gmina Miasto Szczecin nie prowadziła rozmów i nie podpisywała żadnych dokumentów z Gminą Dobra ws. dostarczania lokali socjalnych. Nie było żadnych ustaleń m&oacute…

Koniec Sesji Rady Miasta

Koniec Sesji Rady Miasta

Zakończyła się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin.Radni przyjęli m.in. następujące uchwały:, Zakończyła się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin. Radni przyjęli m.in. następujące uchwały: Uchwała nr 354/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonych w Szczecinie, przy ul. 5 Lipca Zgodnie z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jeżeli przy wyodrębnianiu własności lokali w bu…

Sesja Rady Miasta – zapowiedź

Sesja Rady Miasta – zapowiedź

W najbliższy poniedziałek, 10 lutego br. odbędzie się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin. Obrady rozpoczną się o godz. 11.00. W porządku obrad znalazło się rozpatrzenie m.in. następujących projektów uchwał., W najbliższy poniedziałek, 10 lutego br. odbędzie się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin. Obrady rozpoczną się o godz. 11.00. W porządku obrad znalazło się rozpatrzenie m.in. następujących projektów uchwał. Transmisja z przebiegu sesji Rady Miasta Procedo…

Tonącemu na ratunek

Tonącemu na ratunek

Krzysztof Terlecki ratownik WOPR, narażając swoje życie i zdrowie uratował osobę, która skoczyła z mostu z Trasy Zamkowej. Za swoją odwagę i profesjonalizm w podjętych działaniach, otrzymał dziś gratulacje od prezydenta Piotra Krzystka., Krzysztof Terlecki ratownik WOPR, narażając swoje życie i zdrowie uratował osobę, która skoczyła z mostu z Trasy Zamkowej. Za swoją odwagę i profesjonalizm w podjętych działaniach, otrzymał dziś gratulacje od prezydenta Piotra Krzystka. – Ratownicy …

Nabór do gimnazjów

Nabór do gimnazjów

Od poniedziałku, 10 lutego 2014 rokurozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych szczecińskich publicznych gimnazjów na rok szkolny 2014/2015., Od poniedziałku, 10 lutego 2014 roku rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych szczecińskich publicznych gimnazjów na rok szkolny 2014/2015. Jak co roku, przebiega ona dwuetapowo. W pierwszej kolejności przeprowadzany jest nabór wyłącznie do siedmiu gimnazjów o statusie szkół bezrejonowych lub szkół z oddziałam…

Zagospodarowanie bulwarów

Zagospodarowanie bulwarów

Trzy pawilony handlowo-usługowe staną na Bulwarze Piastowskim. Żegluga Szczecińska rozstrzygnęła konkurs na prowadzenie tam działalności., Trzy pawilony handlowo-usługowe staną na Bulwarze Piastowskim. Żegluga Szczecińska rozstrzygnęła konkurs na prowadzenie tam działalności. Swoje oferty złożyły cztery firmy. Ostatecznie komisja zdecydowała o zaproszeniu do dalszej współpracy trzech podmiotów: · SA.CO Dawid Sakowicz (kawiarnia) · THISEAS Michalis Apostolu (kaw…

Kryteria naboru na rok szkolny 2014/2015

Kryteria naboru na rok szkolny 2014/2015

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 3.01.2014r. (weszła w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, tj. 18.01.2014r.), zmieniły się zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół. Zmiany dotyczą zarówno określania dodatkowych kryteriów rekrutacji jak i terminów naboru., W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty , opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 3.01.2014r . (weszła w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, tj. 18.01.2014r….