Kategoria: Edukacja

Piknik Ceramiczny w Szczecinie

Piknik Ceramiczny w Szczecinie

‚Formowanie z gliny, pokazy toczenia na kole garncarskim, wypału w tradycyjnym piecu ceramicznym i malowanie na biskwitach to tylko niektóre atrakcje rozpoczętego dziś w południe II Międzynarodowego Pikniku Ceramicznego.

Nauczyciele liczą dni

Nauczyciele liczą dni

‚Za dwa tygodnie nowy rok szkolny, a wielu nauczycieli wciąż nie wie, czy po wakacjach wróci do pracy. W szczecińskim magistracie wiadomo, że odejście na emeryturę zapowiedziało 91 nauczycieli. Trudniejsza sytuacja jest w małych...

Dopłaty do mundurków

Dopłaty do mundurków

‚Termin składania wniosków o dopłaty do mundurków i podręczników dla najuboższych uczniów został wydłużony o cały miesiąc, czyli do 6 września. Z zebranych dotychczas przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty danych wynika, że z tej pomocy...

Giertych o likwidacji szczecińskich szkół

Giertych o likwidacji szczecińskich szkół

‚SP 21 nie zostanie zlikwidowana. Kurator ma ponownie rozpatrzyć decyzję w sprawie likwidacji SP 36. Taką odpowiedz na piśmie otrzymał z Ministerstwa Edukacji Narodowej prezydent Piotr Krzystek.