Stypendia Prezydenta – edycja XIII

Przypominamy, że do 10 października br. można składać wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Szczecin dla najzdolniejszych studentów i doktorantów., Przypominamy, że do 10 października br. można składać wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Szczecin dla najzdolniejszych studentów i doktorantów. Program stypendialny dla najzdolniejszych studentów i doktorantów to jeden z instrumentów realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szko…