Rewitalizacja alei Wojska Polskiego – koncepcja

Po analizach ruchu drogowego, licznych konsultacjach i badaniach społecznych wybrano najbardziej optymalny wariant modernizacji alei Wojska Polskiego. Dwa jednokierunkowe pasy ruchu, zachowanie istniejącej liczby miejsc parkingowych i ograniczenie prędkości do 30 km/h to część zmian jakie pojawią się na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów., Po analizach ruchu drogowego, licznych konsultacjach i badaniach społecznych wybrano najbardziej optymalny wariant modernizacji alei Wo…