„Mecenas Osób Niepełnosprawnych 2016”

Przypominamy, że do 15 października br. można zgłaszać kandydatury do honorowego tytułu „Mecenasa Osób Niepełnosprawnych”, przyznawanego przez Prezydenta Miasta Szczecin., Przypominamy, że do 15 października br. można zgłaszać kandydatury do honorowego tytułu „Mecenasa Osób Niepełnosprawnych”, przyznawanego przez Prezydenta Miasta Szczecin. Tytuł ten może zostać nadany osobom fizycznym, osobom prawnym, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz instytucjom nie posiad…