Kompleksowe Badanie Ruchu dla Miasta Szczecina – KBR 2016

W daniach od 6 września do 28 października 2016 r. na terenie Szczecina przeprowadzone zostanie Kompleksowe Badanie Ruchu., W daniach od 6 września do 28 października 2016 r. na terenie Szczecina przeprowadzone zostanie Kompleksowe Badanie Ruchu. Celem Kompleksowego Badania Ruchu jest uzyskanie danych o zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców miasta i okolic, uzyskanie danych o komunikacji publicznej i indywidulanej a także o ruchu pojazdów dostawczych i ciężarowych w Szcze…