Honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” 2015 – przypomnienie

Do 31 maja br., trwa przyjmowanie zgłoszeń w ramach tegorocznej edycji honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

Zgłoszenia do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” przyjmowane są na wniosku, który jest dostępny:

Wniosek można złożyć:

  • w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin (sala 62)
  • przesłać pocztą pod adres Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  • drogą elektroniczną na adres: boi@um.szczecin.pl

Przypominamy również, że mieszkańcy Szczecina, którzy chcieliby mieć wpływ na decyzję kto zostanie „Ambasadorem Szczecina” 2015, mogą wziąć udział w obradach Kapituły.

W tym celu przeprowadzamy konkurs Zostań członkiem Kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina” 2015.

Zgłoszenia do konkursu z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego, należy wysyłać na adres:

ambasadorszczecina@um.szczecin.pl

Spośród nadesłanych zgłoszeń wylosowanych zostanie trzech mieszkańców Szczecina, którzy wejdą w skład Kapituły, która wybierze dwie kandydatury nominowane do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” 2015.