Akcja Zima 31.01.2015

Pierwsze pługopiaskarki wyjechały o godz. 1.40. Obecnie (stan na godz. 9.50) na ulicach miasta pracuje 34 pługopiaskarek.

Pługopiaskarki pracują na ulicach ujętych w I kolejności oczyszczania tj. ulicach po których kursuje komunikacja miejska, mostach, wiaduktach i ulicach o dużym nachyleniu.

Zgodnie z zawartą umową na ulicach ujętych w I kolejności wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia przejezdności w ciągu 4 godz. od wystąpienia opadów śniegu bądź gołoledzi, w II kolejności przejezdność powinna zostać zapewniona w ciągu 6 godz. Po ustaniu opadów śniegu w ciągu 4 godz. wykonawcy zobowiązani są do usunięcia z jezdni śniegu i błota pośniegowego (dot. I i II kolejności).W III kolejności wykonawcy zobowiązani są do zapewniania przejezdności w ciągu 12 godzin od ustania opadów śniegu.

Od godz. 5.00 podjęte zostały prace przy oczyszczaniu chodników, ścieżek rowerowych oraz przystanków komunikacji miejskiej (łącznie pracuje ok. 100 osób).

Od 4.30 trwają prace przy oczyszczaniu Strefy Płatnego Parkowania.

Wszystkie autobusy i tramwaje są na liniach i kursują zgodnie z rozkładem jazdy.

Wczoraj (30.01.2015 r.) prace zakończyły się ok. godz. 13.00.