Akcja Zima 30.01.2015

Wraz z pierwszymi opadami śniegu na ulice miasta wyjechały 23 pługopiaskarki. Po godz. 9.00 kolejne 3 piaskarki wyjadą na trasy parwobrzeża.

Pługopiaskarki pracują na ulicach ujętych w I kolejności oczyszczania tj. ulicach po których kursuje komunikacja miejska, mostach, wiaduktach i ulicach o dużym nachyleniu.

Jezdnie są czarne i mokre.

Zgodnie z zawartą umową na ulicach ujętych w I kolejności wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia przejezdności w ciągu 4 godz. od wystąpienia opadów śniegu bądź gołoledzi, w II kolejności przejezdność powinna zostać zapewniona w ciągu 6 godz. Po ustaniu opadów śniegu w ciągu 4 godz. wykonawcy zobowiązani są do usunięcia z jezdni śniegu i błota pośniegowego (dot. I i II kolejności).W III kolejności wykonawcy zobowiązani są do zapewniania przejezdności w ciągu 12 godzin od ustania opadów śniegu.

Od godz. 4.00 podjęte zostały prace przy oczyszczaniu chodników, ścieżek rowerowych oraz przystanków komunikacji miejskiej (łącznie pracuje ok. 100 osób).

55 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych odśnieża główne węzły przesiadkowe tj. pl. Rodła, Brama Portowa, pl. Kościuszki, rondo Giegroycia, rondo Reagana i rondo Ułanów
Podolskich (Zdroje).

Wszystkie autobusy i tramwaje są na liniach, opóźnienia sięgające do 20 minut odnotowujemy głównie na liniach pospiesznych łączących prawobrzeże z lewobrzeżem.