Wymiana nawierzchni na Niebuszewie

Rozpoczynają się prace związane z wymianą nawierzchni na ul. Kołłątaja (od Ronda Sybiraków do ul. Kadłubka) oraz na ul. Orzeszkowej (na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Boguchwały). W tym tygodniu sfrezowana zostanie stara nawierzchnia jezdni. Następnie wykonawca prac położy nową nawierzchnię oraz wyreguluje urządzenia infrastruktury podziemnej. W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu. Planowane zakończenie prace nastąpi w pierwszej połowie września.

Zobacz również...