Wymiana nawierzchni na ul. 26 kwietnia

Wymiana nawierzchni na ul. 26 Kwietnia

W poniedziałek 18 sierpnia rozpocznie się wymiana nawierzchni na ul. 26 Kwietnia na odcinku od ul. Santockiej do al. Bohaterów Warszawy. Roboty wykonane zostaną na nitce prowadzącej w kierunku centrum.

Prace wykonywać będzie firma Strabag w ramach umowy na bieżące utrzymanie nawierzchni dróg. Poza wymianą nawierzchni wymienione zostaną krawężniki a także wyregulowane zostaną urządzenia uzbrojenia podziemnego. Na ul. 26 Kwietnia prace potrwają do końca sierpnia.

Jednocześnie przypominam, że rozpoczęła się wymiana nawierzchni na ul. Jagiellońskiej (pomiędzy al. Bohaterów Warszawy a ul. Witkiewicza). W trakcie prac ruch odbywa się wahadłowo. Remont wykonywany jest w ramach zadania „Odnowa nawierzchni w ramach programu remontów i przebudowy dróg i chodników w Szczecinie”.

Prace prowadzi firma MALDROBUD Sp. z o.o. z Myśliborza wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.

W kolejnych etapach nowa nawierzchnia zostanie położona na:

  • ul. Wawrzyniaka,
  • ul. Kołłątaja (na odcinku od ronda Sybiraków w kierunku ul. Orzeszkowej,
  • ul. Orzeszkowej (na odcinku od ul. Warcisława do ul. Boguchwały),
  • ul. Szafera (na odcinku od Areny Szczecin a al. Wojska Polskiego z wyłączeniem ronda Olimpijczyków),
  • ul. Zegadłowicza (na odcinku od granic miasta Szczecin do skrzyżowania z ul. Makowską)
  • nitce wyjazdowej ul. Szosa Stargardzka (na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Przyszłości).

Wartość umowy to kwota 3 227 571, 57 zł. Na realizację zadania wykonawca ma 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

Trwają także prace związane ze zmianą organizacji ruchu na innym fragmencie ul. Jagiellońskiej. Zamknięty został odcinek pomiędzy al. Wojska Polskiego a Place Zamenhoffa.

Zobacz również...