Dodatkowa funkcja kasy biletowej w Urzędzie Miasta

W celu sprawniejszej obsługi mieszkańców Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, od dnia 11.08.2014 r. (poniedziałek), w kasie biletowej mieszczącej się w Urzędzie Miasta przy pl. Armii Krajowej 1, umożliwia obsługę interesantów w zakresie składania korespondencji dotyczącej działalności jednostki.

Kasa będzie pełnić funkcję podawczą.

Dokumenty będą przyjmowane w godzinach pracy kasy tj. od 7.30 do 15.30, w dni powszednie.

Zobacz również...