Zmiany na ul. Jagiellońskiej od 11.08.2014

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, iż prace związane ze zmianą organizacji ruchu na ul. Jagiellońskiej rozpoczną się 11.08.2014 r. w godzinach wieczornych i w pierwszej kolejności obejmą odcinek od al. Wojska Polskiego do pl. Zamenhoffa. Podczas prowadzonych prac przedmiotowy odcinek zostanie wyłączony z ruchu.
Kolejne wyłączenia będą miały miejsca na odcinkach od placu Zamenhoffa do ul. Śląskiej i od ul. Śląskiej do pl. Lotników.
Prace zakończą się nie później niż do 22.08.2014 r.

Zobacz również...