Prace na ul. Granitowej

Od jutra  do  04.07.2014r. na skrzyżowaniu ul. Granitowej i Piwnej prowadzone będą prace związane z przebudową magistrali wodociągowej.

Podczas prowadzonych robót zawężona zostanie jezdnia ul. Granitowej (kierunek Zdroje). Ruch pojazdów będzie się odbywał pasem w kierunku przeciwnym.

Prace prowadzi  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych MAZUR na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Autobusy linii 55,64 i 66 będą kursowały bez zmian.

Zobacz również...