gmina Dobiegniew, 2014-06-18, 08:00 – 14:00

gmina Dobiegniew
w dniach: 2014-06-18
w godzinach: 08:00 – 14:00
w miejscowości Radęcin dla numerów od:43…65.75 na obwodzie kierunek Breń przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana wycinką gałęzi w linii 0.4 kVw miejscowości Radęcin dla numerów od:43…65.75 na obwodzie kierunek Breń przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana wycinką gałęzi w linii 0.4 kV