gmina Dobiegniew, 2014-06-16, 08:30 – 14:00

gmina Dobiegniew
w dniach: 2014-06-16
w godzinach: 08:30 – 14:00
w miejscowości Głusko i Ostrowieś przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana przeglądem linii SNw miejscowości Głusko i Ostrowieś przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana przeglądem linii SN