Wręczenie Stypendiów Artystycznych

We wtorek, 10 czerwca, odbędzie się uroczystość wręczenia Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin 2014. 30. młodych artystów odbierze stypendia za osiągnięcia wizualne i muzyczne., We wtorek, 10 czerwca, odbędzie się uroczystość wręczenia Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin 2014. 30. młodych artystów odbierze stypendia za osiągnięcia wizualne i muzyczne. Komisje Stypendialne oceniały osiągnięcia artystyczne kandydatów, pod uwagę biorąc te o zasięgu międzynarodowym…