miasto Dobiegniew, 2014-06-03, 07:30 – 14:00

miasto Dobiegniew
w dniach: 2014-06-03
w godzinach: 07:30 – 14:00
w miejscowości Dobiegniew ul. Gdańska 21, przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana modernizacją linii 0.4 kVw miejscowości Dobiegniew ul. Gdańska 21, przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana modernizacją linii 0.4 kV