gmina Bierzwnik, 2014-05-28, 08:00 – 15:00

gmina Bierzwnik
w dniach: 2014-05-28
w godzinach: 08:00 – 15:00
w miejscowości Bierzwnik ul. Kwiatowa, oraz Sienkiewicza nr:20…39,44,54 przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana przeglądem stacji SN/nnw miejscowości Bierzwnik ul. Kwiatowa, oraz Sienkiewicza nr:20…39,44,54 przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana przeglądem stacji SN/nn